Bệnh viện Trung Quốc xây dựng trái phép trên Trường Sa và làm website quảng bá.

Như các bạn đã biết Trung Quốc đang xây dựng hàng loạt các công trình trên biển đảo của Việt Nam trong đó có bệnh viện nhân dân trung hoa. Trong tất cả các công trình mà Trung quốc xây dựng trái phép mà Việt Nam cực lực phản đối thì duy nhất chỉ có…

Read more...

Thông số kỹ thuật tính toán bảo hiểm tiêu chuẩn thực hành và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành bảo hiểm

Thông số kỹ thuật tính toán bảo hiểm tiêu chuẩn thực hành và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành bảo hiểm Tác giả: Đại học Nankai Quản lý rủi ro và Vụ Bảo hiểm Li Xiufang chỉnh sửa: [Trung Quốc Mạng Bảo hiểm] Ngày: (28 tháng 5 năm 2003)     môi trường kinh…

Read more...

Nghĩ đến việc tính toán bảo hiểm bảo hiểm phi nhân thọ Trung Quốc

Nghĩ đến việc tính toán bảo hiểm bảo hiểm phi nhân thọ Trung Quốc Tác giả: Wang và chỉnh sửa: [Trung Quốc Mạng Bảo hiểm] ngày: (ngày 12 tháng 12 năm 2002)     Vào tháng Tư năm nay tại hội thảo tính toán bảo hiểm quốc tế tổ chức tại Hạ Môn, Trung Quốc Bảo hiểm…

Read more...